Lobbyverksamhet

För att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan krävs det riktlinjer och regelverk på både internationell och nationell nivå. Vi vill vara med och driva den förändringen och bidra till att nuvarande metoder utvecklas i riktning mot ett hållbart livsmedelssystem.

Vid FN:s generalförsamling 2015 antog länderna formellt hållbarhetsmål 12 som ska säkerställa en hållbar konsumtion och produktion. För att uppnå detta till 2030 fastställdes mål 12.3 som går ut på att halvera det globala matsvinnet per person i butiks- och konsumentledet, och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

FN's hållbarhetsmål

Matsvinnet börjar inte bara ses som ett viktigt problem utan som ett problem som går att lösa. Den ökande medvetenheten innebär att matsvinnet nu finns med på den politiska agendan i alltfler länder världen över.

Vi har börjat kräva riktlinjer för att märkningen ska bli tydligare och mer lättbegriplig för allmänheten och detta kommer vi att fortsätta jobba för på alla våra marknader.

Utgångsdatum och datummärkning

Too Good To Go har gett ut sitt första policydokument, där problemen kring datummärkningen behandlas. Utgångsdatumen står för 10 procent av matsvinnet i Europa och vi vill visa på förvirringen kring denna märkning för att på så vis åstadkomma förändring. 


Berätta mer

Har du frågor om vårt politiska påverkansarbete? Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss
80%

Vi vill samarbeta med regeringar och beslutsfattare för att ändra det regelverk som nu bidrar till matsvinnet. Vi har som målsättning att påverka den politiska agendan i minst fem av våra fokusländer genom kampanjer och initiativ tillsammans med våra samarbetspartner.

Just nu hittade vi inget