Var slängs det mat?

Matsvinn är ett problem världen över

Människor är beroende av mat för att överleva. Men trots detta förekommer det matsvinn överallt i världen, även om skälen och omständigheterna kan variera. 


Utvecklingsländer

Utvecklingsländerna har ett större matsvinn i början av livsmedelskedjan, direkt efter skörden. Det beror på brister i teknik, transportinfrastruktur, förvaring och kylning, men också på mer extrema väderförhållande.

 • Utvecklingsländerna står för 44 procent av matsvinnet i världen (Lipinski et al., 2013)
 • I utvecklingsländerna uppkommer 40 procent av matsvinnet i samband med skörd och beredning (FAO 2016)
 • Arbetet mot matsvinnet inriktas här på utbildning och uppgradering av den tekniska kapaciteten för att minska livsmedelsförlusterna, öka effektiviteten och se till så att den teknik som används är mindre arbetsintensiv (Parfitt et al., 2010)


Utvecklade länder

Utvecklade länder har störst andel matsvinn i slutet av livsmedelskedjan eftersom det finns ett större överflöd av mat och konsumenterna är mer kräsna och slösaktiga. 

 • 40 procent av matsvinnet uppstår i detaljhandels- eller konsumentledet (FAO 2016)
 • Varje år slänger konsumenter i de rika länderna 222 miljoner ton mat. Det är nästan lika mycket mat som hela nettolivsmedelsproduktionen i Afrika söder om Sahara – 230 miljoner ton (Gustavsson et al., 2011)
 • Räknat per invånare slänger invånarna i Europa och Nordamerika varje år mellan 95 och 115 kg (Gustavsson et al., 2011)
 • I EU slängs 88 miljoner ton varje år (173 kg per invånare) (Fusions, 2016)
 • Den totala andelen mat som slängs eller går till spillo varierar mellan 15 och 25 procent i de flesta regioner. Undantaget här är Nordamerika och Oceanien där sammanlagt cirka 42 procent av all tillgänglig mat slängs eller kastas (Lipinski et al., 2013)


Landsspecifik statistik 

Siffrorna talar sitt tydliga språk: länder världen över slänger otroligt mycket mat varje år, särskilt om man ser det per invånare.


Nordamerika

 • USA - 126 miljoner ton per år (415 kg per invånare) (CEC, 2017)🇺🇸
 • Kanada 🇨🇦- 11,2 miljoner tons per år (303 kg per invånare) (Second Harvest, 2019)
 • Mexiko 🇲🇽- 20 miljoner ton per år (155 kg per invånare) (FAO, 2018)


Europa


Asien & Oceanien