Vilken typ av mat slängs?

Alla typer av mat slängs! 

Oavsett om det gäller om frukt, grönsaker eller kött – alla livsmedel kastas i större eller mindre mängder. Därför är det intressant att se hur mycket i varje kategori som slängs i förhållande till den totala mängden matsvinn. Den största andelen utgörs av frukt och grönsaker. När man ser hur mycket mat som produceras och jämför det med andelen matsvinn i varje kategori, kan man se att nästan hälften av alla frukter, rotfrukter, knölar och andra grönsaker slängs utmed livsmedelskedjan, medan en tredjedel av fisken och skaldjuren aldrig kommer hela vägen till tallriken.


Total mängd matsvinn per kategori 

Globalt sett slänger vi 1 555 miljoner ton mat varje år (BCG, 2018). Statistiken blir ännu mer intressant när man tittar närmare på vilken kategori som slängs mest, utifrån hur stor procentandel varje kategori utgör av det totala matsvinnet.

 • Frukt och grönsaker: 644 miljoner ton kastas  (42%)
 • Spannmålsprodukter: 347 miljoner ton slängs  (22%)
 • Rotfrukter och knölar: 275 miljoner ton slängs  (18%)
 • Mejeriprodukter: 143 miljoner ton slängs  (9%),
 • Kött: 74 miljoner ton slängs  (5%)
 • Oljefrön och baljväxter: 50 miljoner ton kastas  (3%)
 • Fisk och skaldjur: 22 miljoner ton kastas  (1%)


Andel matsvinn per kategori

Globalt sett producerar vi 4 678 miljoner ton mat per år, men en tredjedel av det kastas (BCG, 2018). Det gör det ännu mer intressant att se hur mycket mat som produceras i varje kategori och räkna fram hur mycket av det som faktiskt slängs  (FAO & National Geographic, 2016). Statistiken visar att nästan hälften av alla frukter, rotfrukter, knölar och andra grönsaker som produceras slängs utmed livsmedelskedjan.

 • Frukt och grönsaker: 1 400 miljoner ton produceras  (46% slängs)
 • Spannmålsprodukter. 1 197 miljoner ton produceras  (29% slängs)
 • Rotfrukter och knölar: 598 miljoner ton produceras  (46% slängs)
 • Mejeriprodukter: 841 miljoner ton produceras  (17% slängs)
 • Kött: 352 miljoner ton produceras  (21% slängs)
 • Oljefrön och baljväxter: 227 miljoner ton produceras  (22% slängs)
 • Fisk och skaldjur: 63 miljoner ton produceras  (35% slängs)


Mer information om matsvinnet i varje kategori

Nu när vi vet hur mycket mat som produceras och slängs i varje kategori kan det vara klokt att sätta sig in i orsakerna till att detta händer samt hur mycket av varje kategori som faktiskt slängs i de olika regionerna. Alla diagram har producerats på basis av data från BCG och FAO & National Geographic


Frukt & Grönsaker

 • Hushållen i EU slänger över 17 miljarder kg frukt och grönsaker varje år. Detta motsvarar 35,3 kg frukt och grönsaker per person och år, varav 14,2 kg hade kunnat undvikas. I genomsnitt 29 procent av all frukt och grönsaker som hushållen i EU köper slängs (De Laurentiis et al., 2018)
 • Enligt beräkningar slängs 50 miljoner ton frukt och grönsaker som har odlats i Europa på grund av felaktig storlek eller form – det innebär att en tredjedel av skörden aldrig ens kommer till butikshyllorna (The University of Edinburgh, 2018)
 • Upp till två femtedelar av frukt- och grönsaksskörden slängs för att den är ”ful” (The Guardian, 2013)


Tomater: I Australien slängs nästan 90 procent av alla ätliga tomater på grund av utseendet  (The Guardian, 2017), och bara i Storbritannien slängs 1,2 miljoner hela tomater varje dag (WRAP, 2018).

Bananer: Enligt en studie som nyligen gjordes i Sverige är bananer den frukt som oftast slängs på grund av bruna märken eller mindre skavanker (Mattsson et al., 2018). I Storbritannien slängs 1,4 miljoner bananer varje dag (The Guardian, 2017) (The Guardian, 2017).

Äpplen: Enligt beräkningar kastas 3 700 miljarder äpplen i världen varje år (FAO, 2012).


Spannmålsprodukter

Ris: Ris står för över hälften av allt spannmål som slängs i Japan, Kina och Sydkorea, och 72 procent av allt spannmål som slängs i Syd- och Sydostasien – det är sammanlagt 149,7 miljoner ton (FAO, 2013).

Bröd: I Storbritannien slängs cirka 20 miljoner brödskivor varje dag (WRAP, 2018). I Tyskland hamnar upp till 19 procent av produktionen i soptunnan. Det innebär upp till 1,7 miljoner ton per år, vilket motsvarar 398 000 hektar jordbruksmark – mer än hela Mallorca – och samtidigt 2,46 miljoner ton utsläpp (WWF, 2018). I Nederländerna slängs 435 000 bröd varje dag, vilket motsvarar 127 miljoner kilo bröd per år (BroodNodig, 2019). Enligt en annan studie äter 25 procent av konsumenterna inte upp sitt bröd trots att det inte hunnit bli dåligt (Opinium Research, 2015).


Rotfrukter & knölar

Potatis: Hälften av all färskpotatis som köps av hushållen i Storbritannien slängs – där motsvarar 5,8 miljoner per dag och en ofattbar årlig kostnad 230 miljoner pund (The Guardian, 2017).

Morötter: 60 214 ton morötter produceras i Schweiz varje år, men cirka 30 procent av produktionen blir matsvinn på grund av diverse skavanker (att morötterna är repade eller sönder), ineffektiv sortering och alltför strikt kvalitetsstandarder (Kreft 2013). Sammanlagt cirka  25-30% morötterna kommer aldrig till livsmedelsbutikerna på grund av fysiska eller estetiska defekter (FAO, 2019).


Mejeriprodukter 

Yogurt: 17 procent av all yoghurt slängs, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton per år. 50 procent av yoghurten som slängs av konsumenterna är fortfarande i oöppnad förpackning (Chr.Hansen, 2019).

Mjölk: Hushållen står för 90 procent av all mjölk som slängs i Storbritannien – varje år slängs 290 000 ton. Detta motsvarar över 230 miljoner liter mjölk för hela landet – eller lite drygt nio liter per hushåll (WRAP, 2018).


Kött

Hushållen slänger cirka 570 000 ton färskt kött varje år, till ett värde av 1 300 miljoner pund. Av detta hade nästan hälften kunnat användas. Detta motsvarar cirka 50 miljoner kycklingar, 1,5 miljoner grisar och 100 000 nötboskap. Globalt ligger siffran på nära 12 miljarder djur – det är ofattbart att så många levande varelser föds bara för att hamna i soptunnan (Oakeshott & Lymbery, 2014).


Oljefrön & baljväxter


Fisk & skaldjur

 • 8 procent av den fisk som fångas globalt slängs tillbaka i vattnet (oftast för att den är död, på väg att dö eller allvarligt skadad). Detta motsvarar nära 3 miljarder atlantiska laxar (FAO, 2018)
 • Bara industrifisket slänger nära 10 miljoner ton perfekt fisk tillbaka i havet varje år – det är tillräckligt för att fylla 4 500 olympiska bassänger (Zeller et al., 2017)
 • Hela 1 miljard kg fisk slängs av fiskerier i USA varje år, motsvarande ett värde av minst 1 miljard dollar. Det förhindrar återuppbyggnaden av fiskbestånden (Oceana, 2014)

 • Var tredje fisk som fångas i världen hamnar aldrig på tallriken – antingen kastas den tillbaka överbord eller också får den ruttna innan den blir uppäten (FAO, 2018)