Svinnitiativ

Ta initiativ för att minska matsvinnet

App Store Google Play

Matsvinn + initiativ = svinnitiativ


⅓ av all mat som produceras slängs och vi är alla överens om att det inte är bra. 

Men hur gör vi något åt det? Det behöver inte vara svårt alls! Ett svinnitiativ kan vara allt från mindre saker som att planera inköp, äta rester eller rädda mat — till större saker som att omvandla livsmedelssystemet (ingen press, vi tar på oss den). 


Alla svinnitiativ räknas! Var kan du börja? 

Nedan hittar du en samling enkla svinnitiativ du kan ta i vardagen för att minska matsvinnet. Det är en levande lista som kommer fyllas på med fler svinnitiativ, allt eftersom fler tips och knep kommer in under #svinnitiativ. Visst ja, ett av de bästa svinnitiativen du kan ta är att uppmana, hjälpa och tipsa andra om hur de kan minska sitt eget matsvinn. 

Använd #svinnitiativ i sociala medier för att dela med dig av dina bästa tips! 


Vill du veta mer om matsvinn och var, varför och hur det uppstår? Välkommen att kika in i kunskapsbanken!

Svinnitiativ

Ta initiativ för att minska matsvinnet

App Store Google Play