Användnings- och försäljningsvillkor

Dessa villkor gäller för användning av toogoodtogo.se och beställning via toogoodtogo.se Hänvisningar till “platsen” inkluderar http://www.toogoodtogo.dk eller andra webbplatser, tjänster, program eller media som styrs av Too Good To Go ApS. Genom att använda toogoodtogo.se bekräftar du att du godkänner dessa villkor. Genom att använda denna webbplats intygar du att du är 13 år eller äldre eller att du har en juridisk målsmans samtycke till din användning.

Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller beställa online.

 

1.1 Detta erbjuder Toogoodtogo.com

Toogoodtogo.com erbjuder följande tjänst via vår app:

1) Möjlighet att beställa mat som du hämtar hos någon av våra lokala restauranger som vi samarbetar med.

1.2 Innehåll på vår webbplats

På Toogoodtogo.se kan det finnas innehåll eller länkar till tredjepartsföretag eller tredje parts webbplatser, till exempel lokala restaurangmenyer, bilder eller omdömen om restaurangens mat och drycker.

Toogoodtogo.se granskar inte exaktheten på det innehåll som levereras av tredje part, det som publiceras på respektive webbplats (till exempel restauranger som vi samarbetar med). Toogoodtogo.se lämnar inga garantier om den information som tillhandahålls av tredje part eller lagras på tredje parts webbplatser.

Toogoodto.se kan inte ge några garantier för att avhämtad mat från samarbetande restauranger är säker eller lämplig mat. Detta ansvarar de samarbetande restaurangerna för.

Genom att godkänna dessa villkor upphäver du toogoodtogo.se’s ansvar som uppstår till följd av din användning av information från tredje part eller din användning av tredje parts webbplats. Detsamma gäller för konsumtion av mat eller dryck från en samarbetande restaurang.

1.3 Användning av vår beställningstjänst

Om du använder våra beställningsfunktioner på appen garanterar du att:

1) Du ur juridisk synvinkel har rätt att ingå bindande avtal.

2) Du är minst 13 år.

Toogoodtogo.se förbehåller sig också rätten att annullera beställningen och att så gott som möjligt försöka informera dig om denna avbokning.

Returer: Observera att när beställningen hämtats ut går det inte att avboka beställningen och du har inte rätt till återbetalning under ångerrättsperioden. Därför gäller, enligt dansk lag, inte karenstiden på 14 kalenderdagar från avtalets ingående när du beställer tjänster och produkter från Toogoodtogo.se.

1.4 Registrering och konton

Om du vill använda vår onlinebeställningstjänst och de funktioner som du hittar via vår app måste du registrera ett konto och därmed öppna ett kundkonto. Detta för att kunna erbjuda dig enkel tillgång till din beställning, dina tidigare beställningar och till att kunna redigera dina personliga inställningar.

Toogoodtogo.se förbehåller sig rätten att när som helst neka en ny registrering eller annullera en registrering.

När du registrerar dig måste du ange personlig information som namn, adress, kontaktuppgifter, betalningsinformation med mera. I vår policy för databehandling finns en beskrivning över hur vi hanterar personuppgifter.

När du har registrerat dig hos oss kommer du antingen bli ombedd att skapa ett lösenord som du väljer själv eller få ett automatiskt genererat lösenord för ditt konto.

Det är ditt ansvar att hålla ditt lösenord privat och konfidentiellt och omedelbart meddela oss om du misstänker obehörig användning av din e-postadress eller ditt lösenord. Detta säger du ja till om du avslöjar ditt lösenord till någon person som i sin tur kan göra en bokning för din räkning på toogoodtogo.se

 

1.5 Rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen inklusive text, skript, bilder, flash-filer, grafik, ljud, musik, video, interaktiv funktion och liknande, men exklusive tredje parts varumärken och logotyper, ägs eller licensieras av Toogoodtogo.com. Detta innehåll är skyddat av copyright och andra immateriella rättigheter enligt dansk lag.

Du får inte och får inte försöka få rätt till något av det som beskrivits ovan. Du säger ja till att inte vara en del av användning, kopiering eller distribution av något av detta innehåll.

Det är tillåtet att hämta och visa innehåll från webbplatsen på en datorskärm (inklusive mobil eller surfplatta ), spara detta innehåll i elektronisk form på en privat disk (men inte enheter som är anslutna till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av innehållet för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk så länge du inte ändrar det ursprungliga innehållet.

Toogoodtogo.com förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

1.6 Ansvarsbegränsning

Ansvaret är, enligt lag, i möjligaste mån begränsat för toogoodtogo.se vad gäller förluster i samband med dessa villkor för det fulla värdet av transaktionen du gjort på Toogoodtogo.se. Toogoodtogo.se ansvarar inte för följdskador, skador eller indirekta förluster till följd av din användning av vår tjänst, webbplats eller program.

Toogoodtogo.se ansvarar inte för fotografiska eller typografiska fel i detaljerna eller beskrivningar av specifika samarbetande restauranger. Toogoodtogo.se ansvarar inte för kvaliteten på livsmedel och drycker från samarbetande restauranger.

1.7 Ändringar av dessa villkor

Toogoodtogo.se måste, om det anses lämpligt, lägga till eller ändra dessa villkor. Toogoodtogo.se rekommenderar att du läser villkoren noga varje gång du besöker webbplatsen eftersom de kan påverka dina rättigheter.

 1.8 Värdekoder, rabatter och erbjudanden

Toogoodtogo.se erbjuder ibland värdekoder, kuponger och rabatter till sina registrerade kunder. Dessa erbjudanden kan delas ut gratis eller som en värdecheck.

Rabattkupong, rabatter eller presentkort som erbjuds via webbplatsen, program eller andra medier kan inte lösas in mot kontanter hos toogoodgo.se eller användas efter utgångsdatum.

Toogoodtogo.se har ingen skyldighet att lösa in värdekoder, rabatter eller presentkort om toogoodtogo.com bedömer att dessa har ändrats eller förfalskats.

Hela beloppet på kupongen växlas in på en gång. De pengar som eventuellt blir över går inte att få ut.

1.9 Allmänt

Dessa villkor regleras av lagarna i Danmark och tolkas i enlighet efter dessa. Eventuell tvist mellan dig och toogoodtogo.se ska avgöras av de danska domstolarna.

Dessa villkor, samt Toogoodtogo.se:s policy för databehandling och andra allmänt tillgängliga texter om Toogoodtogo.com, utgör hela avtalet mellan dig och Toogoodtogo.se på webbplatsen och dess tjänster.

Toogoodtogo.com ApS har det operativa ansvaret för Toogoodtogo.se och andra beställningsplattformar som drivs under samma namn. Det kan t.ex. vara mobilprogram. Kontakta oss om du har några frågor om beställningar som görs via Toogoodtogo.se och andra beställningsplattformar som drivs av toogoodtogo.com, toogoodtogo.dk ApS.

Toogoodtogo.se kan inte hållas ansvarig för brott mot skyldigheter i dessa villkor om vi hindras eller avråds från att uppfylla våra skyldigheter på grund av en orsak som ligger utanför vår kontroll. Här ingår brand, åska, översvämningar, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, krig, oroligheter, telekommunikationsfel eller fel i datorsystem.

2.0 Returer

Om en restaurang inte har det du har beställt får du tillbaka pengarna. Pengar dras dagen efter upphämtningen. Vid återbetalning kontaktar du oss så hjälper vi dig.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>