Hållbarhet

Vi kommer inte ge upp i kriget mot matsvinn! Too Good To Go grundades inte bara på grund av en förkärlek till god mat utan också på grund av en avsky mot matavfall och de katastrofala följder det har på vår planet.

Vår vision är att införa ett miljövänligare tankesätt om matkonsumtion i dagens samhälle. Vi lägger stor vikt vid att få människor att sätta stort värde på mat – mänsklighetens mest värdefulla energiresurs.

Mat som deponeras ruttnar och frigör metan, en mycket skadlig växthusgas som på kort sikt är 84 gånger mer skadlig än koldioxid. Metan absorberar värme mycket mer effektivt än andra växthusgaser och bidrar kraftigt till uppvärmningen av planeten. I takt med att temperaturerna stiger försätter vi oss i en allt farligare situation. Det är känt bland forskare att en ökning på bara 2° C skulle kunna få katastrofala följder som plötsligt kan göra många delar av världen vi lever i obeboeliga.

Om vi minskar på mängden mat som slängs bort i onödan bromsar vi också de ökande mängder av dödliga växthusgaser som ständigt släpps ut i atmosfären.

Och det gäller inte bara metan. Om ingen skulle kasta bort ätbar mat skulle vi dra ner på koldioxidutsläpp som skulle motsvara att var femte bil togs bort från vägarna. Subtila anpassningar som dessa skulle bidra till en säker planet för vår och våra barns framtid.

Med Too Good To Go förhindrar vi att cirka 300 kilo koldioxid släpps ut i atmosfären varje dag. På bara två månader har vi lyckats undvika att ca 15 ton koldioxid släppts ut – och denna siffra stiger med varje beställning.

I Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, och nu Sverige ansluter sig fler och fler människor till oss i vår sociala och miljömässiga revolution. Vi hoppas att du, tillsammans med oss, vill sträva efter att göra vår värld en mer hållbar plats att leva på.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>